Viditelné spektrum

Snímka znázorňuje pohyb oblačnosti vo viditelnom spektre nad Európou
0