Infračervené spektrum

Infračervené snímky znázorňujú pohyb oblačnosti (biela farba) v IR spektre.

 

Kolorizované IR snímky Európy. Farebná škála odpovedá odhadovanej intenzite zrážok.
0